1-6-گسل ها حرکت صفحه ها باعث بوجود آمدن، شکستگی‌-هایی در پوسته زمین می شوند که به نام گسل معروف می باشند. گسل‌ا شکستگی هایی هستند که نسبت به صفحه شکستگی...
مهمترین گسل های ایران    البرز مرکزی  گسل البرز که به نام گسل خزر نیز نامیده مى شود در دامنه شمالى البرز، از لاهیجان تا جنوب گنبد کاووس به طول 550...
لرزه زمین ساخت  ایران دگر شکلیهایی که در رسوبات کواترنر صورت می‌گیرد به شکل فعالیت مجدد گسل‌ای پوسته ایران یا ایجاد گسل های جدید همراه با وقوع زمین لرزه...
● دانشمندان علوم زمین جان کارل فردریک گاوس (K. F. GAUSS)   قبل از همه، ایرانیان از قطب نما استفاده کردند و به وجود این نیرو پی بردند. اما جان کارل فردریک...
دورانهای زمین شناسی دید کلی عمر زمین را بر دوران‌ها و بخش‌های مختلفی تقسیم می‌کنند که مبنای تقسیم‌بندی این دوران‌ها ظهور یا انقراض و یا سایر اتفاقات مهم...
سن کره زمین در حدود 4 میلیارد و 600 میلیون سال است. به نظر اکثر دانشمندان  سن کره زمین نسبت به منظومه شمسی (12.5 میلیارد سال) بسیارجوان است. تخمین عمر...
در حال حاضر تئوری های زیادی در مورد پیدایش کره زمین وجود دارد و تئوری خاصی که مورد قبول همه باشد وجود ندارد.  دانشمندان پس از سالها مطالعه و تحقیق به این...