سن کره زمین در حدود 4 میلیارد و 600 میلیون سال است. به نظر اکثر دانشمندان  سن کره زمین نسبت به منظومه شمسی (12.5 میلیارد سال) بسیارجوان است. تخمین عمر...
در حال حاضر تئوری های زیادی در مورد پیدایش کره زمین وجود دارد و تئوری خاصی که مورد قبول همه باشد وجود ندارد.  دانشمندان پس از سالها مطالعه و تحقیق به این...