چگونگی تشکیل زمین

چگونگی تشکیل زمین

در حال حاضر تئوری های زیادی در مورد پیدایش کره زمین وجود دارد و تئوری خاصی که مورد قبول همه باشد وجود ندارد.  دانشمندان پس از سالها مطالعه و تحقیق به این نتیجه رسیدند که عمر زمین حدود 4 میلیارد و 500 میلیون سال است و آثار حیات را از حدود دو میلیارد سال پیش می‌توان بر روی کره زمین مشاهده کرد. زمین به صورت کره سوزانی،  مرکب از هیدوژن و اتم‌های دیگر بوده است که به تدریج براثر نیروی برودت فضایی میان ستارگان سردتر شده است و زمینه ایجاد ملکولها، بوجود آمده است و بعد به علت چرخش زمین و نیروی جاذبه، ملکولها به ترتیب سنگینی آن‌ها درجاهای مختلف قرار گرفته‌اند. در مرکز زمین مواد سنگین‌تر و بعد به ترتیب مواد سبکتر و در آخر هیدروژن و ازت و اکسیژن و... قرار گرفتند. با ثابت شدن درجه حرارت زمین، گازها نیز به شکل آب درآمدند و به شکل دریا و اقیانوس ظاهر شدند. درون آب اولین میکرو اورگانیزم‌های تک سلولی تشکیل شدند و حیات در زمین شکل گرفت.

 بعد با سردتر شدن زمین گازها به مایعات و مایعات به جامدات تبدیل شدند و بر اثر زیاد شدن جامدات درسطح زمین چین خوردگی‌هایی بوجود آمد که باعث بوجود آمدن نخستین کوه‌ها شد. آب‌هایی که به صورت ابرهایی با ضخامت زیاد در بالای زمین قرار داشتند به صورت باران بر زمین ‌باریدند ولی چون هنوز زمین خیلی گرم بود و همه آنها را بخار می‌کرد و به فضا می‌فرستاد، تا این که بر اثر سرد شدن تدریجی زمین امکان نگهداری آب پیدا شد و بارانها باعث سیلابها شدند و کم کم اقیانوسها تشکیل و زمینه حیات فراهم شد.

بدون شک هیچ موجودی، بدون آب نمی‌تواند تنفس کند زیرا در حقیقت اکسیژن محلول در آب است که ما تنفس می‌کنیم. احتمال می‌رود 2 الی6 میلیارد سال دیگرحرارت زمین به حدی کم ‌شود که ادامه حیات بر روی آن غیر ممکن ‌شود.

زمینی که ما بر روی آن زندگی می‌کنیم دارای مشخصات ذیل است

وزن:  کیلوگرم،

 شعاع:  متر،

درجه حرارت متوسط: 14 درجه.

 وزن مخصوص:  کیلوگرم بر متر مکعب.

قدیمی ترین حیات: 2 میلیارد و 500 میلیون سال

قدیمی ترین سنگ: 3 میلیارد و 900 میلیون سال

 

تعداد بازدید : 1375
ارسال نظر

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 6 و 6 =